خط تولید
کوره طبقاتی

پس از برش سنگ مرحله بعد اپوکسی پشت همراه توری وسپس اپوکسی رو که توسط خط کامل به همراه کوره طبقاتی انجام می شود در ابتدا اسلب توسط جک اسلب بر روی خط قرار می گیرد سپس از کوره اول عبور کرده وپشت سنگ اپوکسی همراه توری با مش 4 زده می شود بعد وارد کوره طبقاتی اول برای خشک شدن می شود بعد از آنکه سنگ از کوره بیرون آمد اسلب برگردان اسلب را بر می گرداند ووارد دستگاه پیش ساب خط کوره می شود وروی سنگ به خوبی سابیده می شود سپس وارد کوره طبقاتی دوم شده وسنگ خشک می شود بعد از این فرآیند اپوکسی زده می شود وسنگ برا ی اینکه ضریب نفوذ اپوکسی بالا رود وارد سیستم وکیوم شده وسپس یک مرحله دیگر اپوکسی زده می شود ووارد کوره طبقاتی برای خشک شدن می شود

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 4.7 از 5 توسط 102 بازدیدکننده

فرم تماس

سوال امنیتی: حاصل جمع چهارده و شانزده را با حروف بنویسید