خط تولید
برش

پس از اینکه سنگ از دستگاه ساب بیرون آمد توسط کانوایر وارد دستگاه برش عرضی بر شده وبه اندازه اعلام شده اسلب برش عرضی خورده وسپس توسط کانوایر ترانسفر وارد یکی از دودستگاه طولی بر می شود وپلاک به اندازه اعلام شده برش می خورد

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 4.7 از 5 توسط 100 بازدیدکننده

فرم تماس

سوال امنیتی: حاصل جمع چهارده و شانزده را با حروف بنویسید